ออร่ าคนร ว ย ชะ ต าพุ่ งแ ร ง ผ่า นพ้ นอุปสร ร ค งานเด่ น ด ว งเปิ ด

ออร่ าคนร ว ย ชะ ต าพุ่ งแ ร ง ผ่า นพ้ นอุปสร ร ค งานเด่ น ด ว งเปิ ด

 

เงิ นพุ่ งแ ร ง วันเสาร์

สำ ห รั บ ผู้ที่ เกิดวันนี้ เหมือนกำลังเจอกับอุปสรรคนานานับประการ แน่นอนว่าตัวคุณเองนั้นเหนื่อย และลำบากมากๆ

แ ต่ คุ ณ ก็ สามารถผ่านมันไปได้เสมอ ท้ายที่สุดแล้วนั้น ไม่ค่อยได้ความช่วยเหลือจากใคร นอกจากความสามารถ

ใ น ก า รพย า ย า มของคุณเอง และคนใกล้ตัวเท่านั้น หลายสิ่งอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั้งสภาวะจิ ต

ใ น เ รื่ อง ขอ งการทำงาน เจอปัญหาบ่อยครั้งกับเพื่อนร่วมงาน แต่พูดออกไปไม่ค่อยได้ เพราะจะทำให้เกิดปัญหา

ใน ร ะ ยะย า ว คุณจะต้องอดทน สร้างเนื้อสร้างตัว การงานทุกอย่างทุกที่ ทุกคน ย่อมมีปัญหา มีอุปสรรค

ไ ม่ ใช่ เ พี ยงคุณเพียงคนเดียวทั้งนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความที่ตัวคุณเป็นคุณ เป็นคนประเภทที่ว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

สุ ด ท้ า ย คุณจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดไปได้แน่นอน และด ว ง ชะตาของคุณนั้น

ใ น ช่ ว งข อ งเ ดือ นหน้ ามีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนโต ด ว ง เปิดทรัพย์ รับโชคแบบไม่ทันคาดคิด

 

เงิ นพุ่ งแ ร ง วันจันทร์

สำ ห รั บ ค นที่เกิดวันจันทร์ ที่ผ่านมานั้นเจอกับปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการเงินมาก หาเงินมาใช้จ่ายไม่เพียงพอ

จั บ ต้ น ชน ป ล ายไม่ได้ อีกทั้งยังเจอพวกที่ไม่เอาไหน คอยมาระรานให้เจอปัญหาซ้ำๆ หลายอย่างที่คนเกิดวันจันทร์เจอมานั้น

ค่ อ น ข้ า ง จ ะหนักพอเอาการ เหนื่อยกับภาระหน้าที่ เหนื่อยกับเพื่อนร่วมงาน นี่คือด ว ง ชะตาที่คนเกิดในวันจันทร์

จ ะ ต้ อ งเ จ อ แต่ไม่ช้าไม่นานก็จะผ่านไป จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่ดี หลังผ่านช่วงเ ดือ นหน้ าเป็นต้นไป

ด ว ง จะดีขึ้น มีเกณฑ์ได้พบเจอโชคลาภที่ตามหา หลายสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่จะแสดงออกให้คุณได้รับรู้

ไ ด้ ทำ คว า ม คุ้น เคยกับมัน ใครที่ไม่เคยหรือไม่ได้ถูกด ว ง ตัวเลขมาเนิ่นนาน ครั้งนี้จะได้พบโชคลาภอย่างแน่นอน

 

เงิ นพุ่ งแ ร ง วันพฤหัส

ใ ค ร ที่เ กิ ดในวันนี้ เกิดวันพฤหัสบดี ด ว ง ชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมานั้นเจอกับความเหนื่อย ความย า กลำบากมามาก

ม า ก ก ว่ า คนอื่น งานที่ทำอยู่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องทน จำใจทำต่อไป ในเมื่อบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้ ยังไม่ลงตัว

ชี วิ ต คุ ณ วนเวียนอยู่แบบนี้ตลอด ที่ผ่านมาแต่หลังผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ในช่วงเ ดือ นหน้ า เป็นวันดีมีชั

ทำ ก าร ง า นสิ่ งใดในช่วงนี้จะเห็นผลเป็นพิเศษ ใครที่กำลังกอบโกยหรือกำลังจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนั้น

จ ะ เ ป็ นด ว ง โชคที่ดีได้คบค้าสมาคมกับใครในช่วงนี้จะได้ผลพลอยได้เยอะมากเป็นพิเศษ

ด ว ง จะเริ่มเปิ ด ช่ ว ง นี้ จ ะมีโชคหนุนนำ มีจังหวะดีๆที่จะได้จับเงินล้านก้อนแรกในชีวิต

 

เงิ นพุ่ งแ ร ง วันอาทิตย์

เ กิ ด วั นนี้ วันอาทิตย์ บอกได้เลยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเจอกับมรสุมในเรื่องของการเงินหนักมาก

ชี วิ ต อ ยู่ ใน ช่วงพลิกผันด ว ง ไม่ดี เจอปัญหามามากมาย อย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาคนบางคนที่ร่วมงานด้วย

ก็ พ ย า ย า มเอาเปรียบคุณอยู่เสมอ ทำให้ชีวิตในหลายๆด้าน ประดังเข้ามาช่วงช่วงระยะเวลาเดียว

แ ต่ แ น่ น อน ว่าวันเปลี่ยน ด ว ง ย่อมเปลี่ยนตาม หลังเ ดือ นหน้ า ด ว ง ชีวิตจะเปลี่ยนอีกครั้ง

ทั้ ง นี้ ขึ้ นอ ยู่ กับการกระทำ ด ว ง เพียงแต่ชี้แนะแนะนำให้ไปตามทิศทางที่ดีเท่านั้น ช่วงนี้แนะนำ

ใ ห้ ช่ ว ยเ หลือผู้อื่นให้มากๆ ทำอะไรไม่ต้องไปหวังผลลัพธ์ หรือผลกำไรให้ทำด้วยความเต็มใจแล้วจะได้ดีเอง

แ ล ะ ใ นช่วงนี้ บอกเลยบุญหนาแนะนำให้สร้างบุญเพิ่ม เป็นบุญการสวดมนต์ นั่งสมาธิจะช่ว ย

ชี้นำท า ง ดี ๆ อ ย่ า งแน่นอน ปีหน้าใครรอรถ หรือบ้านก็จะได้ตามที่ฝันไว้