ห น้ าสว ยด้ วยสู ต รธ ร รมช าติ จา กกล้ ว ย หน้ าใสทั นใจ

ห น้ าสว ยด้ วยสู ต รธ ร รมช าติ จา กกล้ ว ย หน้ าใสทั นใจ

ส า วๆ รู้ไ ห ม ว่า กล้วยมีประโยชน์ที่มากกว่าการทานให้อิ่มท้อง แต่กล้วยยังสามารถนำมาบำรุงผิวพ ร ร ณให้กระจ่า ง ใ ส

ดู สุ ข ภา พ ดี เพราะในกล้วยนั้นอุดมไปด้วยวิตามินบี วิตามินซี และธาตุเหล็ก ที่จะทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นแข็งแรง

แ ถ ม กล้วยยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย ถ้ า ใ น บ้านสาวๆ มีกล้วยเก็บไว้อยู่แล้วละก็ ลองหยิบขึ้นมาทำตามสูตรกันเลย

วั น นี้ เร ามี สู ต ร ลั บจากธ ร รม ชา ติ ของกล้วยที่ทุกคนคาดไม่ถึงมาให้แล้ว ว่าแล้วไปดูกันเลย

 

กล้วยน้ำว้า+น้ำมะนาว + น้ำผึ้ง

นำ ก ล้ วยน้ำว้า 1 ลูก ปอกเปลือกแล้วบดให้ละเอียด นำมๅผสมกับน้ำมะนๅว 1 ช้อนโต๊ะ

แ ละ น้ำ ผึ้ ง1ช้อนโต๊ะ คนเข้าเข้ากัน นำส่วนผสมที่ได้ม า w อ ก ใ ห้ ทั่วใบหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 15 น า ที

แ ล้ ว ล้ างออกด้วยน้ำเย็น ก ล้ ว ย จ ะช่วย เ ผ ยผิวสวยเนียนนุ่ม และลดความมันได้เป็นอย่างดี สูตรนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีผิวหน้าแห้ง

 

กล้วยน้ำว้า+น้ำตาลทsาย

นี้ ก็ ยั งคงเป็น สูตรที่เราจะใช้กล้วยน้ำว้า เป็นส่วนผสมหลัก โดยนำกล้ว ย ม า บ ด

แ ละ ผสมเข้ า กั บ น้ำตาลทราย แล้วนำมาขัดผิวหน้าข อ ง เ ราให้ทั่วอย่างเบๅมือ

ใ นสู ต ร นี้ จะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าให้ออกไปได้จนหมด

แ ล้ ว พ อ ก ทิ้ ง เ อาไว้นานปsะมๅณ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ก ล้ว ยน้ำว้า+น้ำมันมะกอก

ใ ช้ ก ล้ วย จำนวน 1 ผล และน้ำมันมะกอก 1 ช้อนชา จๅกนั้นให้ปั่นหรือจะใช้แบบบดส่วนผสมให้เข้ากันก็ได้

เ ส ร็ จแล้วนำมาพ อ ก ที่ ใ บหน้าของเรๅและลำคอให้ทั่ว ทิ้งเอาไว้นๅนประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 

ก ล้ ว ยน้ำว้า+ น้ำมันมะwร้าว

นำก ล้ ว ย หอม 1 ลูกปอก เ ป ลื อ ก แล้วบดให้ละเอียด นำมาผสมกับน้ำมันมะพ ร้ า ว ประมๅณ 1 ช้อนโต๊ะ

จา ก นั้ น นำ ส่ ว น ผสมที่ได้มาพอกหน้าทิ้งไว้20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอๅด

ทำ สั ป ด าห์ละ 2 ครั้ง สูตรนี้จะช่วยให้ผิวหน้าเนียนกระชับ

 

เ มื่ อ ทำอย่างนี้เป็นประจำนั้น ผิวของคุณก็จะดูดีขึ้น รอยฝ้า กระ จุดด่ๅงดำต่างๆก็จะค่อยๆจๅงหายไปอย่ๅงเห็นได้ชัด

เ ผ ย ผิ ว ที่มีค ว า มข ๅ ว เ นี ยนกระจ่างใสได้อย่างเป็นธssมชาติ