บทท ดส อ บ ขอ งชีวิต จะทำทุ กอ ย่า งที่ได้เงิ นมาให้คร อ บครั ว

บทท ดส อ บ ขอ งชีวิต จะทำทุ กอ ย่า งที่ได้เงิ นมาให้คร อ บครั ว

เป็นเรื่องราวที่ถูกแ ช ร์ ออกไปมากจริงๆ สำหรับเหตุการณ์ที่ได้นำมาเผยแพร่ให้ชมกันในวันนี้

บ อ ก เ ล ย ว่ า ห ากชีวิตใครที่กำลังท้อแท้อยู่นั้นลองหันมาดูเรื่องราวของหนุ่มน้อยรายนี้กันเลย

 

ล่ าสุ ด ม านี่ เ อ ง เ พ ร าะชีวิตของคนเราต้องพบเจอกับบททดสอบมากมาย บางครั้งมันก็มา ใ น เว ล า ที่ เราไม่ได้คา ด คิ ด

แ ม้ ก ระทั่งเ ด็ ก วัยประถม อายุเพียง 13 ปี คนนี้ ก็ยังต้องเจอกับบททดสอบของชีวิตที่หนั กห นา

แ ต่ เ ข า ก็ ไม่ยอมแพ้ สู้ทำทุกทางเพื่อพ่อและแม่

น้องโฟกัส หรือ ด.ช.พงศธร อินทรเสนา อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในกรุงเทพมหานคร

โ ด ย ที่ พ่ อ มีอาชีพรับจ้างขับรถแท็กซี่ ส่วนแม่เป็นพนักงานปลูกและดูแลต้นไม้ของสวนสาธารณะ

บ ริ เ ว ณ ส่ วนสมเด็จพ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์ ชีวิตของน้องโฟกัสเหมือนจะดำเนินไปด้วยดี

จ น ก ร ะทั่งวันหนึ่งที่คุณพ่อเสาหลักของบ้ า นป่ วย ด้วยอาการเกี่ยวกับกระเพ า ะ อ า หาร ระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 ต้องทำเ ค มี บำบัดอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้พ่อของโฟกัสไปทำงานไม่ได้ ต้องรักษาตัวที่บ้านตามคำสั่งของแพทย์

ทำให้ ภ า ร ะ ค่ าใช้จ่ายทั้งหมดตกอยู่ที่แม่คนเดียว เงินที่เคยเก็บหอมรอมริบก็หมดลงเรื่อยๆ แต่ในช่วงที่มื ด ม น

น้ อ ง โ ฟ กัสคือหนึ่งความหวังของครอบครัว น้องไม่ขออยู่เฉยๆ แต่หันมาทำน้ำผลไม้

ส ลั ด โ ร ล เพื่อคนรักสุ ข ภ า พ เอาไปขายเพื่อนๆ ที่โรงเรียน

น้องโฟกัสได้ไอ เ ดี ย นี้ม ากจากคุณแม่ทำน้ำผลไม้และสลัดโรลมาให้กินที่โรงเรียน เมื่อเพื่อนๆ ขอชิม

ก็ ช อ บ กันมาก เ ด็ ก ชายวัย 13 จึงมีความคิดนำมาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวตัวเอง

โ ด ย เ ป็ น ลูกมือของแม่ทำน้ำผลไม้และสลัดโรล และคอยจดออเดอร์จากเพื่อนๆ ในห้อง

เ พื่ อ เ ก็ บ เงิน ที่ได้มาไว้รักษาคุณพ่อและใช้จ่ายในครอบครัว

นอกจากนี้ น้องโฟกัสยังเป็นคนนำสลัดโรลและน้ำผลไม้ไปให้ที่ทำงานของคุณแม่และร้านค้า

ที่ ต่ า ง ก็ เ ห็นใจและเอ็นดูในความสู้ชีวิตและกตัญญูของน้อง จึงช่วยกันซื้อไว้ให้เป็นรายได้เสริมของน้องโฟกัสอีกทางหนึ่ง

ซึ่ ง น้ำ ผ ล ไ ม้จะมีทั้งน้ำอัญชัน กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ชามะนาวและโอเลี้ยง

ส่ ว นส ลั ด โ ร ลมีไส้หมูยอ ทูน่า ปูอัด ไส้กรอก และสาหร่า ย

เ พื่ อ ค น รั กสุ ข ภ า พ ขายไม่มีวันหยุด ที่ ถ น น ลาดปลาเค้า และสวนสมเด็จพ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์

 

ห ลั ง จ า ก เรื่องราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปนั้นก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเม้นต์กันจำนวนมาก

พ ร้ อ ม ใ ห้ กำลังใจต้องหนุ่มน้อยรายนี้ เพราะคนทำดีนั้น ย่ อ ม ไ ม่ มีวัน ต กต่ำอย่ าง แ น่ นอน สู้ๆ