ปีนั ก ษั ตรหลุ ดพ้นเ คร า ะห์ก ร รม มีเงิ นใช้ส บ า ยยั นสิ้นปี

ปีนั ก ษั ตรหลุ ดพ้นเ คร า ะห์ก ร รม มีเงิ นใช้ส บ า ยยั นสิ้นปี

 

พ้ นเค ร าะห์ นักษัตรปีมะโรง

ด ว ง ของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นง า น ดี เลิศ ประเสริฐศรีอย่างแ น่ น อ น

ยิ่ ง ก ารเงินแล้วนั้น บอกเลยว่าจะได้จับเงินแสน เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกรางวัล ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโ ต

ห า ก ทำ บุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร ม นายเวร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่ า น พ้น เคราะห์ก ร ร ม ที่ประ ส บ อยู่

ช ะ ต า จ ะ ดีจากนี้ย า วไป ถึงช่วงก ล า งปีหน้า ด ว ง ดีอย่างถึงที่สุด หากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

 

พ้ นเค ร าะห์ นักษัตรปีกุน

มี เ ก ณฑ์จะได้ปลดหนี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรง

โ ช ค ชะตาจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ด ว ง ของคุณ ดำเนินไปพบกับความ เ จ ริ ญ มั่ ง คั่ ง

ทำอะ ไ ร ก็ จะเริ่มประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ ก็จะเริ่มมีทีละเ ล็ ก ที ละ น้ อ ย

แ ล ะ น อ ก จา ก จ ะได้ปลดหนี้แล้วยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเสี่ยงโชคเล็กๆ น้อยๆ

 

พ้ นเค ร าะห์ นักษัตรปีขาล

จะหมดเคราะห์หมดโศก โชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ด ว ง จะดีอย่างมาก ยิ่งเรื่องของความรักแล้ว

ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขค ว า ม เ จ ริญ

อำนา จ ว าสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป