สู ตรเ ด็ ดง่ า ยๆ ไว้ทำกินเ อ ง ไข่เยี่ ย วม้า ทำเองสอ าดสดใหม่ แถมอร่อยสุดๆ

สู ตรเ ด็ ดง่ า ยๆ ไว้ทำกินเ อ ง ไข่เยี่ ย วม้า ทำเองสอ าดสดใหม่ แถมอร่อยสุดๆ

ใครที่ชอบกิน ไข่เยี่ยวม้า เป็นชีวิตจิตใจ อย า กมีติดบ้านไว้เผื่อวันไหนหิวจะได้กินวันนี้เรามีสูตร

และวิธีการทำไข่เยี่ยวม้ามาฝากแล้วจ้า ต่อไปนี้คุณไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอก และไม่ต้องหงุดห งิ ดเวลาที่อย า กกิน

พอไปร้านแล้วได้รับคำตอบว่าหมด ไม่มีวันหลังค่อยมาใหม่ เพราะคุณสามารถทำไข่เยี่ยวม้าเองได้

แ ล ะ วิ ธีการทำก็ง่ายแสนง่าย แต่ไข่ที่นำมาทำต้องเป็นไข่เป็ด นั้นนะคะ เราไปดูสูตรและวิธีการทำกันเลยจ้า

ส่วนผสม

1. ไ ข่ ไก่ ห รือ ไข่เป็ด 50 ฟอง

2. ใบ ช า ดำ 30 กรัม

3. ขี้เ ถ้ าแ ก ล บ 2 ลิตร

4. เ ก ลื อ 150 กรัม

5. ปู น ข าว 150 กรัม ผสมกับน้ำเปล่ า 1-2 ลิตร

6. โซด า ค าร์บ อ เ นต 150 กรัม

7. แก ล บ สำ ห รับคลุกไข่หลังจาก นำ ไ ข่ จุ่ ม ส่ วนผสมแล้ว

วิธีทำไข่ เ ยี่ ย วม้ า

1. นำเกลือมาต้มรวมกับน้ำจนเกลือละลายเข้ากันดี เอาส่วนผสมที่เหลือ เติมลงไป

ใ ช้ ไ ฟอ่อนประมาณ 15 นาที (ให้ส่วนผสมขลุกขลิก และข้น)

 

2. ห ลั ง จ า ก นั้ น ทิ้ง พักไว้ให้เย็น (ถ้าข้นเกินก็เติมน้ำต้มสุกได้ ห้ามใช้น้ำที่ยังไม่ได้ต้มไข่จะเ สี ย )

 

3. นำไข่มาล้างด้ว ย น้ำ อุ่ น เ ช็ ดให้สะอาด จุ่มลงในส่วนผสมจนทั่ว นำมาคลุ ก แ ก ล บ

และนำมาวางในลังไม้หรือภาชนะที่มีอากาศถ่ายเท ได้สะดวก

 

4. หมักไว้ป ร ะ มาณ 30-45 วัน นำมาแกะส่วนผสมที่พอกออก ก็นำมาทำอ า ห า ร ไ ด้ ต ามชอบ แล้ ว