ย กบุญให้ทุกท่ า น เจ้าภ า พใหญ่ ตั๊กแตน หอบเงิ นยอดรวม 5 แส นก ว่ า ร่ วมทำบุญกฐิน

ย กบุญให้ทุกท่ า น เจ้าภ า พใหญ่ ตั๊กแตน หอบเงิ นยอดรวม 5 แส นก ว่ า ร่ วมทำบุญกฐิน

ต้องขออนุโมทนาบุญ หลัง สาวตั๊กแตน ชลดา ได้ทำบุญครั้งใหญ่ในงานทอดกฐิน เปิดจำนวนเงิน เจ้าภาพใหญ่

ตั๊กแตน ชลดา ที่ทำบุญทอดก ฐิ น รับออกพรรษา โดย สาวตั๊กแตน ได้โพสต์ระบุข้อความว่า

๑๑/๑๐/๖๓ แตนเป็นเจ้าภาพใหญ่เองค่ะ #องค์กฐิน ที่วัดบ้างสร้าง อ.โพธ์ทอง จ.อ่างทอง

ย อ ด ร วมของ ตั๊กแตน 239,999 บาทนะคะ ยอดรวมทั้งวัดบ้านสร้าง 578,512.75 บาทคะ

 

 

 

ภาพจาก Takkatan Chollada