ตั วเ ล ขใกล้ตั วจะใ ห้โชค ร าศี มีเก ณฑ์ร ว ย ด ว งดีจัดหนักจั ดเต็ม

ตั วเ ล ขใกล้ตั วจะใ ห้โชค ร าศี มีเก ณฑ์ร ว ย ด ว งดีจัดหนักจั ดเต็ม

 

ด ว งจั ดหนั กทั้ง ราศีมังกร ราศีเมษ ราศีตุลย์ ราศีธนู

ทั้ง 4 ราศีที่จะโชคดีกว่าราศีอื่น อื่น บางทีอยู่ดี ดี ก็จะมีคนนำโชคลาภมาให้ ไม่ได้ตั้งใจซื้อหวย แต่ก็อาจจะรว ยเพราะถูกยัดเ ยี ย ดให้ซื้อ

บ า ง คนจะฝันเด็ด ฝันแม่น หรือถ้าไม่ฝันเอง ก็จะมีคนมาบอกให้ซื้อ แล้วไปตรงกับเลขที่ออกในสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดี

 

นอกจากนั้นแล้ว ทั้ง 4 ราศี ยังจะมีเลขเด็ดที่เกี่ยวพันธ์กับชีวิต เช่น บางคนอาจจะได้ตัวเลขมาจากทรัพย์สมบัติของตัวเอง

เช่น เลขทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อใหม่ หรือปัจจุบันที่ใช้อยู่อาจจะฝันไปตรงพอดี หรือเจอเลขที่ตรงทะเบียนรถพอดี

ซื้ อ ไว้ ดั น ถู ก นอกจากนั้นก็จะมีตัวเลขจากบ้านเลขที่ ตัวเลขจากลำดับที่ต่าง ต่าง จะให้โชคแบบบังเอิญสุด