ฮีโร่มาช่วยแ ล้ ว ท็อป ไทด์ นำที มง า น ลงพื้นที่ช่วยพี่น้องเมืองเ ล ย แ ล้ ว

ฮีโร่มาช่วยแ ล้ ว ท็อป ไทด์ นำที มง า น ลงพื้นที่ช่วยพี่น้องเมืองเ ล ย แ ล้ ว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม จากกรณีที่ จังหวัดเลยได้เกิดฝนตกหนักตลอดคืนทั้ง 14 อำเภอ ทำให้ในหลายอำเภอได้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท้วมบ้านเรือนประชาชน

เกิดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง ร่วมทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มปิดเส้นทางในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะ บ้านสงเปือย บ้านหวยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

น้ำ ป่ า ไ ห ลหลาก เข้าท่วมบ้านประชาชน เบื้องต้นเข้าท่วมไปแล้วกว่า 50 เรือน และเส้นทาง บ้านธาตุ-ปากชม รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

 

รวมทั้งได้เกิดต้นไม้ใหญ่ล้มทับเส้นทาง ส่วนถนนเส้น นาแห้ว- ด่านซ้าย บริเวณภูเก้าง้อม ฝนตกได้มีดินสไลด์ลงปิดถนน

แ ล ะ อำเ ภ อ ป ากชมบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม

น้ำป่า ไ ด้ ไ ห ลเ ข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าได้เร่งออกประกาศให้ประชาชน เก็บข้าวของไว้บนที่สูง

ส่วนด้านอำเภอเมืองเลย เมื่อเวลา 05.00 น. เกิดเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสูบ 4หมู่บ้าน กว่า 300 หลังคาเรือน

ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย หลังได้มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน

ป ร ะ ช าช น ต้ อ งพากันเร่งขนของไว้บนที่สูง โดยบ้านเรือนบางหลัง น้ำทะลักเข้าไปในบ้านระดับน้ำสูงประมาณ 70 เซนติเมตร

โดยนายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ได้นำเจ้าหน้าที่ อบต. และได้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่วยเหลือบ้านเรือน

ขนของไว้บนที่สูง พร้อมกับเร่งสำรวจความเ สี ย ห ายนายจรูญ พานิช นายกอบต.น้ำสวย เปิดเผยว่า ฝนได้ตกลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานนี้

แ ล ะ ฝ น ได้ ต ก ต ลอดทั้งคืน และเมื่อช่วงดึกน้ำเริ่มเออแล้วทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน

โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจพบมี 4 หมู่บ้านมีทั้งหมด 800 กว่าหลัง น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้ว 300 กว่าหลัง

โดยได้เร่งแจ้งไปยัง กำนัน ผู้ ใ ห ญ่ บ้ าน เข้าช่วยเหลือ บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ได้ให้เจ้าหน้าที่ ทั้ง อพปร.ยกของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง

โ ด ย นำไ ด้ ไห ล ม า จากบ้านสะอาดลายเหนือ น้ำได้เข้าท่วม แล้วกำลังไหลมายังบ้านสูบ และได้รับรายงานอีกว่า ฝายที่บ้านสะอาดลายเหนือได้ข า ด แ ล้ ว

 

ล่าสุดมีรายงานว่า ทางด้านทีมกู้ภัยของ ท็อป ไทด์ สองพี่น้องครอบครัว บรรลือฤทธิ์ พร้อมคณะมูลนิธิร่วมกตัญญู

พ ร้ อ ม ชุ ด ถุ ง ยั ง ชี พ 600 ชุด รถยกสูง รถพย า บ า ล2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเรือท้อง แบน กำลังเดินทางไปจังหวัดเลย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว