คนเ กิด ความสุขสบายมาเยือนหน้าประตู จากนี้ไปไม่เหนื่อยอีกแล้ ว โชคชะตานำพา

คนเ กิด ความสุขสบายมาเยือนหน้าประตู จากนี้ไปไม่เหนื่อยอีกแล้ ว โชคชะตานำพา

 

ท่านที่เกิดใน วันเสาร์

ร ะ วั งว่าคนที่มีผิวคล้ำ จะนำเรื่องเข้ามา ทำให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่แข่ง เข้ามาจากทางตรง และทางอ้อมคอย ขัดขวาง

ทำให้ คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อน ตำแหน่งได้ เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี

แถมเงินทอง ก็จะราบรื่นดี มากแถมท่าน ยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการเสี่ยงโชค

 

ท่านที่เกิดใน วันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเงิน ที่เคยมีคนรับปาก หรือสัญญาว่าจะ ให้จะเลื่อนออกไป อย่างไม่มีกำหนด

จะได้เงินมา ต้องด้วยสิติ ปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโช ค ด ว ง ข องตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้า

แบบแต่ก่อนคงไม่ได้ ชะตาชีวิตจะโดดเด่น ในเรื่องของหน้า ที่การงานและเงินทอง

 

ท่านที่เกิดใน วันอังคาร

ให้ร ะ วั งเรื่องการใช้จ่าย เป็นสำคัญมีเกณฑ์เ สี ยเงิน มากกว่าได้เงิน มีเกณฑ์ที่จะทำ ให้คุณต้องหมุนเงิน กะทันหัน

จนแทบล้มป่วย เพราะมี ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ไม่คาดฝันโผล่ มาก้อนใหญ่ ที่ต้องรีบเคลีย รีบสะสาง

จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค หากเจอ คนขายล็อตเตอรี่ ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลเอาเงินนั้น

ไปตั้งตัวปลดหนี้ ปลดสินมีเงิน ซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบากอีกต่อไป

และด ว ง ชะตาท่าน 1 ปี ต่อจากนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง 2564 ด ว งชะตามีแนวโน้มจะรวยโชค

ท่านที่เกิดใน วันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้า กับปัญหาต่าง หรือความวุ่นวายอย่ างถึง ที่สุดอาจโดนรังแกโดนกลั่นแ ก ล้ ง จากคนที่อยู่รอบข้าง

ฉ ะ นั้ นอย่าไว้ใจใคร ให้มากนัก มีเกณฑ์ได้ ของมีค่าจากเพศ ตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า

และการยอมรับจากคน ที่เคยดูถูก คุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค

 

ท่านที่เกิดใน วันอาทิตย์

ด ว ง ช ะ ต ามีเกณฑ์ท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ ง กับคนใกล้ชิด และคนในที่ทำงา น ร ะ วั ง เรื่องอารมณ์ให้มากเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่

น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่ การงานมีปัญหาใหญ่ ได้จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่าทำอะไร ลงไปด้วยอารมณ์

แ ล ะ ก า ร ประชด ประชัน มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์ จากเพศตรงข้ามสูงวัย อาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ