วีธีการปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่เตรียมดิน ท่อนพันธุ์ ยกร่อง ใส่ปุ๋ย ดูแล ตลอดจนเก็บเกี่ยว

วีธีการปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่เตรียมดิน ท่อนพันธุ์ ยกร่อง ใส่ปุ๋ย ดูแล ตลอดจนเก็บเกี่ยว

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง – การบริหารจัดการไร่มันครบวงจร เตรียมดิน ยกร่อง ตัดท่อนพันธุ์ ระยะปลูก ผานไถ เครื่องจักร ให้ปุ๋ย ฯ

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง

วีธีการปลูกมันสำปะหลัง

ภาพประกอบ จากไร่ศิริจินดา ปลูกมันสำปะหลังกว่า 3,700 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรี

การปลูกมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย ในแต่ละภาคของประเทศ

การปลูกมันสำปะหลัง

มันเส้น ใช้ในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล เบียร์ กรดซิตริก เอทานอง

แป้งมันสำปะหลัง ทำกระดาษ สิ่งทอ กาว อาหาร

มันสำปะหลังอัดเม็ดใช้เป็นอาหารสัตว์

การปลูกมันสำปะหลัง

พันธุ์มันสำปะหลังจากกรมวิชาการเกษต มี 9 สายพันธุ์ ได้แก่ ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 หรือ CMR35-22-196 ระยอง 60 ระยอง 72 ระยอง 90

สายพันธุ์มันสำปะหลัง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และ ห้วยบง 80 และ เกษตรศาสตร์ 50

การปลูกมันสำปะหลัง

องค์ประกอบสำคัญ ที่จะปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตสูง ได้แก่ การบริหารจัดการแปลง, การเตรียมดิน, การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลัง, วิธีการปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้อง, การใส่ปุ๋ยให้ถูกตามช่วงอายุและความต้องการของมันสำปะหลัง, การเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธี ไม่สูญเสียขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต

การปลูกมันสำปะหลัง

ไม่ว่าไร่มันสำปะหลังจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ควรจะต้องมีการวางแผนงบประมาณ วางแผนกำลังคน วางแผนเครื่องมือและเครื่องจักร รวมไปจนถึงการวางแผนการตลาด

การปลูกมันสำปะหลัง

รูปตัวอย่างการทำแผนงบประมาณการปลูกมันสำปะหลังต่อครอป

การปลูกมันสำปะหลัง

รูปตัวอย่างแผนกำลังคน

การปลูกมันสำปะหลัง

การเลือกผานไถ ให้ถูกกับงาน และเหมาะสมกับสภาพดินก็เป็นส่วนสำคัญ และส่งผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก

ผาน 3 หรือผานบุกเบิก ใช้ไถพลิกหน้าดิน ตัดรากไม้ สามารถไถลงได้ลึก ส่วนผาน 4 เหมาะสำหรับดินที่ผ่านการปลูกพืชมาแล้วหลายรอบ เนื่องจากไถลงลึกได้ไม่เท่าผาน 3 แต่จะทำงานได้รวดเร็วกว่า

ใบผานไถที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ดี ไม่แตกหักได้ง่าย ถึงแม้จะมีราคาแพงกว่า แต่ก็ประหยัดต้นทุนจากการเสียหายที่น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่นตราแพะ และเบโลต้า เป็นใบผานไถที่มีคุณภาพสูง

การปลูกมันสำปะหลัง

www.iLab.Asia เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ทำให้เรารู้ปริมาณธาตุหลักและธาตุรอง ที่มีอยู่ในดินของเรา และปรับใช้ปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ย และการปรับสภาพดิน ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชได้เป็นอย่างดี

ไถดิน 2 ครั้ง! ครั้งที่ 1 ลงผาน 3 ให้ลึกที่สุดและกลบหญ้าให้ตายและจะกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว ครั้งที่ 2 ใช้ผาล 7 เพื่อให้ดินแตกร่วนซุย และหากมีการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ให้หวานไปพร้อมกับการลงผาน 7 นี้

หากดินเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่ อาจจะจำเป็นต้องเพิ่มรอบการไถให้มากขึ้น เพื่อให้ดินโปร่ง ร่วนซุย

การปลูกมันสำปะหลัง

การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง : เราสามารถเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับสภาพดินของเรา เพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุด ดินร่วนปนทราย ปลูกมันสำปะหลังได้ทุกสายพันธุ์ ดินเหนียว หรือดินที่ปนหินกรวด เลือกสายพันธุ์ที่มีหัวป้อมและดก เช่น ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ ก็พอได้

เลือกท่อนพันธุ์มันสำประหลังที่มีอายุ 8 เดือน และมีความสมบูร์ จะส่งผลดีต่อผลผลิต เลือกต้นที่ไม่ใช่แขนง ตาถี่ยิ่งดี

ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ดีควรปลูกใน 2 สัปดาห์หลังตัด และไม่ควรเกิน 30 วัน

ท่อนที่งอกดีที่สุดคือส่วนกลางของลำต้น

ตัดท่อนพันธุ์ยาว 30 เซนติเมตร ปักลึกลงไป 10 เซนติเมตร หรือ 1/3 ของความยาว ปักให้แน่น ลำต้นตรง

การปลูกมันสำปะหลัง

รูปตัวอย่างท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีคุณภาพดี

การปลูกมันสำปะหลัง

วิธีปลูกมันสำปะหลัง นี่เป็นภาพไร่มันสำปะหลัง บนไร่ศิริจินดา แปลงทดลองของฟาร์มเกษตร บนเนื้อที่กว่า 3,700 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรี

การปลูกมันสำปะหลัง

– การยกร่องเพื่อปลูกมันสำปะหลัง สะดวกต่อการให้ปุ๋ย จัดการหญ้า มันสำปะหลังแทงหัวได้ดี

– พื้นที่ราบ ปลูกแบบยกร่องเดี่ยว แนวขวางตะวัน หรือยกร่องพาดผ่านจากทางทิศเหนือไปทิศใต้ จะช่วยชลอการเกิดและเจริญเติบโตของวัชพืช และยังช่วยรักษาความชื้นในดินได้ระดับหนึ่ง

– ถึงอย่างไรก็ตามทางเดินน้ำ เป็นข้อที่ควรพิจารณาก่อนและสำคัญกว่าทิศทางของแสงอาทิตย์ ว่าควรจะยกร่องในทิศทางไหน

– การวางผังแปลง ตัดถนนให้สะดวก จะง่ายต่อการจัดการภายในไร่ การขนปัจจัยการผลิต การฉีดปุ๋ยน้ำ การเก็บเกี่ยว

– ในพื้นที่ลาดชัน ปลูกแบบร่องคู่ ช่วยชะลอการชะล้างหน้าดิน ชะลอการสูญเสียปุ๋ยและธาตุอาหารในดินได้

– การใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นพร้อมกับการยกร่อง ช่วยให้มันสำปะหลังออกหัวได้เร็ว ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้น

– ป้องกันหญ้า โดยการใช้ยาคุมหญ้าฉีดบนสันร่องในวันที่ปลูก กดให้ต่ำอย่าให้ละอองโดนต้นมันสำปะหลังที่ปักไปแล้ว

การปลูกมันสำปะหลัง

ระยะการปลูกมันสำปะหลังหลัง ควรห่างกันเท่าไร ?

– ปลูกมันสำปะหลังข้ามแล้ง ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ให้ปลูกถี่กว่าปกติ ที่ 60×100 เซนติเมตร คือระยะห่างระหว่างต้น 60 เซนติเมตร ระหว่างร่อง 100 เซนติเมตร แต่หากปลูกต้นฝนให้ปลูก 100×120 เซนติเมตร คือระหว่างต้น 100 เซนติเมตร ระหว่างร่อง 120 เซนติเมตร

– พิจารณาตามสภาพดิน หากตรวจธาตุอาหารในดินแล้ว เป็นดินร่วนซุยและมีธาตุอาหารมาก ให้ปลูกห่างมากขึ้น เพิ่มพื้นที่ในการลงหัวมันสำปะหลัง แต่หากธาตุอาหารน้อย และเป็นดินเหนียว ให้ขยับระยะปลูกให้ชิดเข้ามา เพื่อเพิ่มจำนวนต้นต่อไร่ ชดเชยน้ำหนักและขนาดหัวที่จะเล็กลงจากธาตุอาหารที่น้อย และดินเหนียวมันจะหัวโตน้อยกว่าร่วนทราย

– เมื่อมันสำปะหลังอายุได้ 30-45 มัน ให้ทำรุ่นหญ้าครั้งที่ 1 พร้อมกับการใส่ปุ๋ยบำรุงต้น

การปลูกมันสำปะหลัง

– การปลูกมันสำปะหลังข้ามแล้ง ใช้แช่น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

– มันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน ต้องเร่งการเจริญเติมโต สร้างลำต้น เพิ่มความเขียวของใบด้วยปุ๋ยสูตร 21-0-0 และปุ๋ยเคมีทางใบ FK-1 (สูตร 20-20-20+K1 ธาตุเสริม)

– มันสำปะหลังอายุ 3-6 เดือนให้เพิ่มโปแตสเซียม เพื่อเร่งการลงหัว เพิ่มขนาดและน้ำหนักของหัวมันสำปะหลังด้วย ปุ๋ยทางใบตรา FK สูตร 3C

การปลูกมันสำปะหลัง

ภาพตัวอย่างการตัดแปลง 100×400 เมตร บนพื้นที่ 2000 เอเคอร์ ที่ประเทศพม่า

การปลูกมันสำปะหลัง

ภาพตัวอย่างการย่กร่อง พร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น ด้วยถังหยอดปุ๋ยที่ติดไปพร้อมกับหางไถ

การปลูกมันสำปะหลัง

ตัวอย่างถังหยอดปุ๋ย และผานยกร่อง

การปลูกมันสำปะหลัง

ตัวอย่างร่องคู่ และร่องเดี่ยว

การปลูกมันสำปะหลัง

การคำนวนจำนวนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ที่ต้องใช้ภายในไร่

การปลูกมันสำปะหลัง

ตัวอย่างการปลูกมันแบบร่องเดี่ยว

การปลูกมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังร่องเดี่ยว ที่เจริญเติบโตมาระยะหนึ่ง

การปลูกมันสำปะหลัง

ภาพตัวอย่างการทำรุ่นหญ้า และการใช้ปุ๋ยเม็ด ในไร่มันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

การใช้รถทำรุ่นหญ้าขนาดเล็ก เดินเข้าระหว่างร่องมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

การฉีดปุ๋ยน้ำ ให้ปุ๋ยทางใบกับมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

ภาพให้ให้ปุ๋ยทางใบ

การปลูกมันสำปะหลัง

แปลงมันสำปะหลังร่องคู่

การปลูกมันสำปะหลัง

ภาพตัวอย่างแปลงร่องคู่

การปลูกมันสำปะหลัง

โรคในมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

โรคเพลี้ยแป้ง และแมงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

โรคใบใหม่ในมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

โรคแอนแทรคโนสในมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

โรคไรแดงในมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

สินค้าสำหรับมันสำปะหลังจาก FarmKaset.ORG และ FarmKaset.NET

การปลูกมันสำปะหลัง

น้ำยาแช่ท่านพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค

การปลูกมันสำปะหลัง

SUN สารปรับสภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว ดินไม่ดูดปุ๋ย เพิ่มแคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกอน

การปลูกมันสำปะหลัง

ปุ๋ยรองพื้น วันเด้อร์ สูตรเขียว

การปลูกมันสำปะหลัง

FK-1 ปุ๋ยเคมีทางใบคุณภาพสูง ตรา FK จากฟาร์มเกษตร

การปลูกมันสำปะหลัง

FK สูตร 3C สำหรับมันสำปะหลังโดยเฉพาะ จากฟาร์มเกษตร มันสำปะหลังลงหัว ใหญ่ น้ำหนักดี

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลจาก

FarmKaset.ORG , The Connecting of Agriculture


FK-3C : ปุ๋ยตรา FK สูตร 3C สำหรับไร่มันสำปะหลังโดยเฉพาะ

เร่งผลผลิตมันสำปะหลัง ลงหัวใหญ่ เพิ่มเปอร์เซนต์แป้ง น้ำหนักดี

หนึ่งชุดประกอบด้วย ปุ๋ยบัวแก้วตรา FK และสารเพิ่มประสิทธิภาพ K1 รวม 2 กิโลกรัม

วีดีโอ บรรยายการปลูกมันสำปะหลัง โดยสมบูรณ์แบบ จากประสบการณ์บริหารไร่มันสำปะหลังบนพื้นที่กว่า 3,700 ไร่

คำเตือน!

FK-3C เป็นสูตรเร่งการลงหัวมันสำปะหลัง ต้องฉีดตอนมันสำปะหลังเริ่มลงหัว หรือมีอายุ 3-6 เดือนเท่านั้น หากต้องการฉีดพ่นมันสำปะหลังเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง เพิ่มความเขียวของใบ สร้างความแข็งแรงให้ลำต้น ต้องใช้ ปุ๋ยสูตร FK-1 คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด หากใช้ผิดสูตร จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด ตามหลักการ ตามช่วงอายุของมันสำปะหลัง

 

คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีทางใบ FK-3C

เค-วัน : มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มการดูดซึม และการแพร่กระจายของสาร สงเสริมให้ธาตุอาหารต่างๆเคลื่อนย้ายสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็ว

ปุ๋ยบัวแก้ว สูตร 5-10-40 เป็นอาหารพืชที่ประกอบด้วยธาตุหลัก ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม สูตรเข็มข้น สำหรับมันสำปะหลัง ออกแบบมาเพื่อเน้นการส่งเสริมกระบวนการสั่งเคราะห์แสง เคลื่อนย้ายแป้งและนำตาล และสะสมแป้ง เพื่อทำให้มันสำปะหลังลงหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง

วัตถุดิบคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศอิสราเอล

 

วิธีการใช้ปุ๋ย FK-3C

ผสมปุ๋ยบัวแก้ว สูตร 5-10-40 ปริมมาณ 50 กรัม + เค-วัน 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หรือ ผสมปุ๋ยบัวแก้ว สูตร 5-10-40 ปริมมาณ 500 กรัม + เค-วัน 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

 

พืช ช่วงการใช้
มันสำปะหลัง ฉีดพ่นเมื่อมันสำปะหลังเริ่มลงหัว หรืออายุตั้งแต่ 3-6 เดือน และพ่นซ้ำทุกๆ 20-30 วัน

 

 

ดูแล้ว 12302 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์