ตลาดกลางผักผลไม้เชียงราย ช่องทางกระจายสินค้าชาวดอย

ตลาดกลางผักผลไม้เชียงราย ช่องทางกระจายสินค้าชาวดอย

คน.ย้ำตลาดกลางออนไลน์ เป็นอีกช่องทางในการกระจายสินค้าจากเกษตรกรชาวเขารายย่อยสู่ผู้บริโภค แถมยังเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตที่ใกล้ที่สุด ทำให้ผู้บริโภคได้ของสดใหม่ มีคุณภาพ จากแหล่งผลิตโดยตรง ยันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนสนใจไม่มากนัก เหตุพื้นที่ปลูกน้อย ขนส่งลงดอยไม่คุ้ม สู้รอคนมารับโดยตรงไม่ได้

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า หลังจากได้พัฒนาต่อยอดเปิดเว็บไซต์ตลาดกลางออนไลน์ ที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าในตลาดกลางสินค้าเกษตรที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ กว่า 80 แห่ง ใน 38 จังหวัดทั่วภูมิภาค เพื่อลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายทางการตลาดแบบเดิม ให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตได้โดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงเป็นช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้ประกอบการตลาดกลาง ผู้ค้า ผู้รวบรวมผลผลิต ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก ก็ได้รับความสะดวกในการจัดหาสินค้าคุณภาพ มีแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนตลาดทั้งหมด แม้จะสามารถเพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง แต่บางพื้นที่ยังคงมีเกษตรกรรายย่อยเข้าไปขายผลิตผลในตลาดกลางจำนวนไม่มากนัก ด้วยเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่าง จังหวัดเชียงราย แม้จะมีตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเชียงราย (ตลาดโชคเจริญพร) ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงสินค้าจากทั่วภูมิภาค และอยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชื่อมกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว อันเชื่อมโยงต่อไปยังเส้นทาง R3A เชื่อมเส้นทางไทย ลาว ไปยังนครคุนหมิงของจีน จนกลายเป็นแหล่งสต๊อกสินค้าของทั้ง 3 ประเทศ แต่ก็ยังเจอปัญหาสำคัญคือเรื่องการขนส่ง โดยเฉพาะกับชาวเขาที่อาศัยบนพื้นที่สูง

“แม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาใหญ่เรื่องการขนส่ง ทำให้เกษตรกรชาวเขานำของมาขายโดยตรงน้อย ส่วนหนึ่งมีพื้นที่ปลูกน้อย ปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด หากให้ขนส่งลงมาเองแต่ละครั้งคงไม่คุ้ม ที่สำคัญส่วนใหญ่มีคนมารับซื้อถึงบนดอยในราคายุติธรรม ทำให้เกษตรกรชาวเขาไม่นิยมนำผลผลิตมาขายเอง แต่จะเป็นที่รู้กันว่าช่วงไหนผลผลิตอะไรออกมา ผู้รับซื้อก็จะมารับของถึงที่เพื่อเอาไปขายยังตลาดโชคเจริญพรเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือตลาดกลางอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง”

อย่างไรก็ดี แม้เกษตรกรรายย่อยแถบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาขายกับตลาดกลางเอง แต่ได้ขอความร่วมมือในการเข้มงวดคุณภาพ ควบคุมปริมาณสารตกค้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยตลาดฯ มีการสุ่มตรวจสินค้าทุกล๊อตที่เข้าสู่ตลาด กลายเป็นกลไกให้เกษตรกรเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ตัวเองได้ราคาที่ดีขึ้น ส่วนผู้บริโภคก็ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในราคาที่เป็นธรรมจากแหล่งผลิตโดยตรง

ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 18 ไร่ เปิดขาย 24 ชม. แผงค้าผักผลไม้รวม 428 แผง
มีผู้ซื้อหมุนเวียนกว่าวันละ 300 ราย ปริมาณการซื้อขายวันละประมาณ 50-100 ตัน หรือกว่า 27,000 ตัน/ปี
เป็นแหล่งรวมสินค้าของทุกภาคในประเทศ รวมถึงสินค้าจากลาว พม่า และจีน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร หรือซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีได้ทั่วทุกภาคของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

จิดาภา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ดูแล้ว 85 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์